Initiatieven

OVO heeft het initiatief genomen voor de oprichting van het Centrummanagement en de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oirschot.

Verder maakt de OVO zich al jarenlang sterk voor één gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst in Oirschot, samen met andere verenigingen en de gemeente zelf. Ook voor andere open, algemene en specifieke netwerkbijeenkomsten zoekt de OVO samenwerking met andere partijen.

Nieuw initiatief

Het bestuur van OVO heeft in haar beleidsplan een nieuw initiatief opgenomen, namelijk het regelmatig bezoeken van bedrijven van leden. ‘OVO komt naar je toe’, is het motto. Daarmee wil het bestuur op locatie zicht krijgen op de Oirschotse ondernemingen en ondernemers voor wie de vereniging de belangen behartigt. OVO wil heel direct voeling houden met wat ondernemers beweegt, hoe zij tegen het ondernemerschap aankijken, wat de kritische factoren zijn die hun succes bepalen en uiteraard wat zij zoal verwachten van OVO als partner.

In september vond het eerste bedrijfsbezoek plaats bij één van de leden. En medio oktober stond het tweede bezoek al op de rol. De ervaringen waren zó positief dat het bestuur het als vaste activiteit in de nieuwe jaarplanning heeft opgenomen.

Gesprekspunten
Het is de bedoeling dat het bestuur en de ondernemer met elkaar echt in gesprek komen. Daarbij kan van alles ter tafel komen. Het bestuur wil bijvoorbeeld graag weten waarin Oirschot mogelijk tekortschiet bij het realiseren van een goed ondernemingsklimaat. Is Oirschot groot genoeg of juist te klein voor de ambities? Hoe staat het met de samenwerking met andere bedrijven binnen en buiten Oirschot? Waarom ben je überhaupt gevestigd in Oirschot? Zie je kansen in de Brainportregio?

Kansen en bedreigingen
En dan zijn er vragen als: wat precies maakt je bedrijf tot een succes en hoe onderscheid je je van je collega’s, wat is je USP? Wat kunnen anderen daarvan mogelijk leren?
Wat zou je, terugkijkend, als startende ondernemer nu anders doen dan je hebt gedaan? Hoe heb je je de voorbije jaren teweergesteld tegen de om zich heen grijpende recessie?
Als je één dag lang Mark Rutte mocht zijn, welke wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving zou je dan, in het belang van ondernemend Nederland, willen doorvoeren?
Duurzaam ondernemen, welke kansen en bedreigingen zie je op dit terrein? En, heel belangrijk, hoe communiceer je bij voorkeur met je omgeving, je klanten en belangrijke stakeholders?

Kortom, het OVO-bestuur wil ook langs deze weg belangstelling tonen voor haar leden en inhoud geven aan het zich ontwikkelende ondernemerschap. De leden verdienen immers een actieve vereniging en een ter zake kundig bestuur dat weet wat er speelt.

Zoek eenOirschotse ondernemervoor product of dienst Ook lid worden?Meld u hier aan Onze nieuwsbriefDe OirzaakHier downloaden Hier
inloggenvoor leden info