Wat is Ondernemers Vereniging Oirschot?

De Ondernemersvereniging Oirschot (OVO), is een netwerk waarin ondernemers zich verbonden voelen. Het is een horizontale belangenvereniging voor alle Oirschotse mkb-ondernemers. Natuurlijk is hier ook plaats voor de Brabantse gezelligheid tijdens bijeenkomsten en activiteiten.

Ze is ook de gezamenlijke lobby en de stem vanuit de Oirschotse ondernemers naar anderen toe. We behartigen de algemene belangen van ondernemers en zoeken samen met hen naar oplossingen voor knelpunten en problemen, wanneer die zich voordoen. De OVO heeft goede contacten met ambtenaren, wethouders en vertegenwoordigers van andere partijen zoals het mkb, de Kamer van Koophandel en de provincie Noord-Brabant. Daardoor kan de OVO de stem van haar leden direct laten horen en nog meer invloed uitoefenen op het beleid, zodat er een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat ontstaat.

Steeds meer ondernemers sluiten zich gelukkig aan bij de OVO, anderen zijn al meer dan zestig jaar naar alle tevredenheid trouw lid. En daar zijn we als de OVO heel erg blij mee.

Verbinden en stimuleren

Dit bereiken we door met een kwalitatief inhoudelijke en een ongedwongen aanpak de ondernemingen, de overheid en andere partijen met elkaar te verbinden en te stimuleren. We streven naar betrokkenen die trots zijn op het Oirschotse ondernemersklimaat en daar een bijdrage aan willen leveren, bijvoorbeeld als lid van de OVO.

Naast belangenbehartiging wil de OVO een netwerk bieden voor ondernemers, de onderlinge contacten en gezelligheid bevorderen, bijeenkomsten organiseren en informatie verschaffen.

Medio 2013 telde de OVO ruim 120 leden, verspreid over de volgende branches:

  • zakelijke en persoonlijke dienstverlening (39%);
  • detailhandel, groothandel en ambachten (31%);
  • horeca, recreatie en catering (14%);
  • bouwnijverheid (10%);
  • overige branches te weten vervoer, industrie, cultuur en media, agro, zorg (6%).

Veel leden zijn ook lid van een andere, Oirschotse ondernemersorganisatie bijvoorbeeld het OIC of het Land van Oirschot. De centrumondernemers zijn aangesloten bij het Centrummanagement. Daarnaast zijn de meesten nog bij een eigen brancheorganisatie aangesloten, al dan niet in lokaal of regionaal verband.