Wat zijn we

De Ondernemersvereniging Oirschot, hierna te noemen de OVO, is een netwerk waarin ondernemers zich verbonden voelen. Het is een horizontale belangenvereniging voor alle Oirschotse mkb-ondernemers. Natuurlijk is hier ook plaats voor de Brabantse gezelligheid tijdens bijeenkomsten en activiteiten.

Ze is ook de gezamenlijke lobby en de stem vanuit de Oirschotse ondernemers naar anderen toe. We behartigen de algemene belangen van ondernemers en zoeken samen met hen naar oplossingen voor knelpunten en problemen, wanneer die zich voordoen.

De OVO heeft goede contacten met ambtenaren, wethouders en vertegenwoordigers van andere partijen zoals het mkb, de Kamer van Koophandel en de provincie Noord-Brabant. Daardoor kan de OVO de stem van haar leden direct laten horen en nog meer invloed uitoefenen op het beleid, zodat er een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat ontstaat.