PRIVACY VERKLARING

Dit is de privacyverklaring van OVO Oirschot.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 1. Verzamelde gegevens en doeleinde van verwerking

OVO Oirschot verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten voor de hieronder genoemde doeleinden:

  • Het verlenen van diensten;
  • Het factureren van verleende aan leden;
  • Het communiceren met leden;
  • Het informeren van haar leden over producten, evenementen en aanbiedingen;
  • Om de identiteit van leden te verifiëren en fraude tegen te gaan;
  • Om informatie over de leden te verstrekken aan derden, indien daarvoor door de leden toestemming is gegeven;

Artikel 2. Het verstrekken van gegevens

De gegevens die door OVO Oirschot worden verwerkt, kunnen door bepaalde personen binnen bestuur en secretarieel ondersteunend bij OVO Oirschot worden ingezien.
OVO Oirschot kan uw gegevens verstrekken aan derden. OVO Oirschot zal hiertoe enkel overgaan indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Artikel 3. Beveiliging van gegevens

OVO Oirschot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de gegevens te beschermen. De gegevens worden beschermd tegen verlies of oneigenlijke verwerking. De gegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Slechts een selecte groep medewerkers van OVO Oirschot heeft op basis van zijn/haar functieprofiel toegang tot de gegevens. Indien nodig, worden de diverse beveiligingsmaatregelen getroffen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen.

Artikel 4. Inzage en correctie in uw gegevens

Indien u wilt weten welke gegevens OVO Oirschot over u heeft vastgelegd, of als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u daarvoor contact opnemen met OVO Oirschot. Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar info@ovo-oirschot.nl. De toestemming voor tot het verwerken van uw gegevens kunt u te allen tijde intrekken. Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar info@ovo-oirschot.nl.

Artikel 5. Bewaartermijn

OVO Oirschot bewaart uw gegevens zolang als dat noodzakelijk is. Op het moment dat u de toestemming om uw gegevens te verwerken, intrekt, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.